Waarom kijkt Geertje Hegeman de andere kant op?

Loading

Geertje Hegeman is afdelingshoofd Verkeersveiligheid bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en kwam eerder in opspraak vanwege een opmerkelijke uitspraak tijdens een tv-uitzending van RijschoolPro. De voormalig medewerkster van Royal HaskoningDHV; de huisleverancier van alle CBR onderzoeken kon zich haar uitspraken in eerste instantie niet herinneren. Hegeman bevestigde in het tv programma dat er wettelijk geen verplichting is om een rijopleiding te volgen voor iemand een praktijkexamen aanvraagt. Een eerdere publicatie over deze uitspraak was aanleiding voor de hoogste baas van het Directoraat Generaal Mobiliteit (DGMO), Cees van der Burg, om te dreigen met een rechtszaak. De uitspraak zou niet gedaan zijn door Hegeman en dus onrechtmatig.

Toch blijkt uit onderzoek van onze redactie dat Geertje Hegeman wel degelijk heeft gezegd wat ze heeft gezegd. En tevens blijkt uit een WOB verzoek dat haar baas Cees van der Burg daarvan op de hoogte is. Het fragment uit het tv-programma is hem toegestuurd, alsmede enkele brieven met een toelichting,

Dr.ir. G. (Geertje) Hegeman is momenteel werkzaam als coördinator verkeersveiligheid bij Rijkswaterstaat. Eerder werkte Geertje in verschillende rollen bij Royal HaskoningDHV; de laatste jaren als Associate Director Sustainable Mobility.

Zij studeerde Civiele Techniek en Management aan de Universiteit Twente en heeft daarnaast een PhD Verkeer & Psychologie van de TRAIL Research School/ TU Delft.

Duidelijk wordt uit het betoog van Geertje Hegeman dat er geen wettelijk kader is voor de enorme bemoeizucht van het CBR bij de rijopleiding. Hegeman legt in het tv-programma uit dat het CBR een taak heeft als exameninstituut, maar dat er verder wettelijk niets geregeld is voor de opleiding.

‘Kennelijk is Geertje Hegeman zich niet bewust geweest van haar woorden, want dan zou ze niet ontkend hebben dat zij deze uitspraken heeft gedaan. Maar het is natuurlijk mogelijk dat het CBR haar gewezen heeft op de lastige positie waarin zij het CBR heeft gebracht, omdat vanuit de rijschoolwereld de kritiek op de bemoeizucht van het CBR bij de rijopleiding steeds luider wordt’ aldus een redacteur.

Het VCBA, Vereniging Consumentbelang Autorijbewijs, meld desgevraagd dat de baas van Hegeman, directeur generaal Mobiliteit Cees van der Burg, geen reactie geeft op schriftelijke vragen over door VCBA geconstateerde misstanden. “Het lijkt er op dat net als op andere ministeries hoge ambtenaren er alles aan doen om het beeld van een onbetrouwbare overheid te bevestigen. Geertje Hegeman en Cees van der Burg vormen kennelijk geen uitzondering en zijn niet in staat gebleken om kennis te nemen van belangrijke aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Emile Roemer. Die adviseerde enkele jaren geleden om een nieuw zelfstandig bestuursorgaan deze belangrijke taak te laten uitvoeren, zodat ook het CBR gecontroleerd wordt” aldus de voorzitter van de VCBA.

Gerelateerde berichten