Weet NU Theorie welke vragen er gesteld worden bij het theorie examen?

Loading

Dat is de vraag die veel rijscholen zichzelf stellen. Het fenomeen van eendaagse theorie-opleidingen en de grote slagingskans bij dergelijke opleidingen is al een tijdje onderwerp van gesprek bij menig examencentrum. Zeker vanaf het moment dat NUTheorie onderdeel is gaan uitmaken van de CBR opleidingsraad zijn er vermoedens van een vergaande ‘samenwerking’ tussen CBR en de marktleider van eendaagse theorie-opleidingen.

Het CBR heeft nu, volgens het haar goedgezinde blog Rij-instructie.nl, onderzoek laten doen naar de voorspelbaarheid van de examens. Dat onderzoek is uitgevoerd door RCEC; het expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering.

Zoals gebruikelijk beperkt Rij-instructie.nl zich simpelweg tot het doorgeven van een persbericht dat het CBR hem heeft gestuurd. Het zou allemaal wel oké zijn, deelt Hans Peijs: eigenaar, redacteur én uitgever van het betaalde magazine zijn lezers mee. Ongetwijfeld opnieuw zelf een feitencheck te hebben gedaan. U leest wat het CBR wil dat u leest!

Onze redactie heeft direct een WOB ingediend bij het CBR en RCEC. Wij willenen alle documenten, gespreksverslagen en andere informatie die de basis vormen voor de onderzoeksopdracht vanuit het CBR. Steeds meer Nederlanders weten dat veel onderzoeksresultaten worden bepaald door degene die de onderzoeksopdracht heeft gegeven. Is dat in dit geval ook zo?

“Die transparantie is noodzakelijk omdat in het verleden al is gebleken dat informatie vanuit het CBR lang niet altijd betrouwbaar is. En er zijn eerdere misstanden geweest binnen het CBR als we het hebben over de theorie-examens” aldus onze redacteur.

Het zelfstandig, onafhankelijk expertisecentrum voor het borgen en bevorderen van de kwaliteit van examinering: dat is RCEC vanaf 1 januari 2018. Tien jaar na de start van het samenwerkingsverband tussen Stichting Cito en Universiteit Twente, is deze stap een logisch gevolg van de groeiende rol van RCEC als expert en auditor, en de toenemende vraag naar onafhankelijkheid vanuit het veld. Stichting Cito en Universiteit Twente treden terug als eigenaar en bestuurder en richten zich voortaan uitsluitend op het uitvoeren van onderzoek. RCEC is en blijft een wetenschappelijke, internationaal opererende instelling. De samenwerking tussen de drie partijen krijgt hiermee een nieuw gezicht.

bron: RCEC.nl

fragment van artikel op Rij-instructie.nl
(klik op afbeelding om artikel te lezen)