De voorrangregels zijn belangrijk!

In het verkeer zijn er verschillende voorrangregels die ervoor zorgen dat het verkeer op een veilige en ordelijke manier kan verlopen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste voorrangregels:

  1. Algemeen principe: voertuigen op de hoofdweg hebben voorrang op zijwegen.
  2. Verkeer op een rotonde heeft voorrang op het verkeer dat de rotonde wil oprijden. Dit geldt ook voor fietsers en voetgangers op de rotonde.
  3. Verkeer dat van rechts komt heeft in principe voorrang, tenzij anders aangegeven.
  4. Voetgangers hebben altijd voorrang op gemotoriseerd verkeer als ze op een zebrapad oversteken.
  5. Trams hebben voorrang op alle andere weggebruikers, behalve op voetgangers op een zebrapad.
  6. Bij het afslaan geldt dat het verkeer dat rechtdoor gaat voorrang heeft op het afslaande verkeer.
  7. Bij gelijkwaardige kruispunten, waar geen verkeerstekens staan, geldt de regel dat het verkeer van rechts voorrang heeft.
  8. Op snelwegen en autowegen geldt dat het verkeer op de doorgaande rijbaan voorrang heeft op het verkeer dat wil invoegen.

Het is belangrijk om deze voorrangregels goed te kennen en toe te passen tijdens het rijden. Zo voorkom je gevaarlijke situaties en draag je bij aan een veilig verkeer.