CBR examinator verdacht van ernstig ambtsmisdrijf!

Loading

Journalisten die onderzoek hebben gedaan naar schorsing van de Needse rijschool Rijbewijzz, in 2021, hebben bewijs dat eigenaar Henrie Kamps er door het CBR werd ingeluisd. Het bewijs werd gekregen dankzij een WOO verzoek. Uit door het CBR geopenbaarde documenten blijkt dat examinator Bernd Ouwersloot pas 10 dagen nadat de schorsing was opgelegd een melding stuurde naar zijn baas Harold Bekhuis. Niet alleen werd de melding dus pas weken na de bestraffing gestuurd, maar ook blijkt deze ‘melding’ aantoonbaar vals.

De rijschool werd op 19 november 2021, twee weken vóór de melding werd gemaakt, al door divisiemanager Harold Bekhuis voor drie maanden geschorst. De beroepsprocedure die volgde werd binnen 48 uur ‘ongegrond’ verklaard. Verklaringen van een aanwezige examenkandidate werden door het CBR niet meegewogen en blijken inmiddels te zijn ‘verdwenen’ binnen het CBR.

Ouwersloot verklaarde pas op 3 december 2021 in een mailtje dat er op de dashcam van de rijschool een foutmelding kwam, die hij vervolgens met zijn mobiel zou hebben gefilmd. Dat zou het bewijs moeten zijn dat Kamps de dashcam aan had staan; hetgeen volgens het CBR strafbaar is. Feitelijk werd de rijschool al op 19 november, dus weken eerder, geschorst door Harold Bekhuis; de baas van alle examinatoren. Eerder had Kamps een klacht ingediend tegen de divisiemanager, omdat Kamps zich onheus bejegend voelde. Op 3 december 2021 ’s middags blijkt algemeen directeur Alexander Pechtold in Enschede aanwezig te zijn om onder andere Ouwersloot te helpen met zijn mailtje. Ouwersloot verstuurd zijn mailtje op hetzelfde moment dat Pechtold huiswaarts gaat. Pechtold meld Kamps dat hij in Enschede is ‘om mijn mensen te helpen met aangiftes tegen jou’.

melding examinator Ouwersloot… volgt pas weken na de de schorsing van Rijbewijzz/Kamps

Uit verklaringen van de examenkandidate, die aanwezig was op het moment van de verzonnen dashcam overtreding, bleek al eerder overduidelijk dat Ouwersloot een valse verklaring had afgelegd of dat de divisiemanager met kwade opzet handelde.

mailreactie van examenkandidate die aanwezig was bij evaluatie met examinator Ouwersloot

Het blijkt uit een technische reconstructie dat de melding dat de geheugenkaart vol zit slechts heel kort verschijnt. Volgens leverancier Kenwood zo kort dat je rijdend de melding niet geheel kunt lezen, laat staan dat er tijd is om de mobiel te pakken, de camera in te schakelen en dit te filmen.

Maar nog opmerkelijker is dat het Kenwood dashcam systeem bij het starten van de motor van een voertuig opstart en daarbij een geluidssignaal te horen is. ‘Examinator Bernd Ouwersloot moet dat gehoord hebben en was dus zelf als ‘juridisch bestuurder’ in staat om de dashcam uit te zetten’ zo schrijft een van de journalisten. Leerlingen van de rijschool hebben schriftelijk verklaard dat de dashcam altijd uit werd gezet voor een praktijkexamen.

De betrokken journalist merkt op dat het CBR er alles aan doet om de werkelijke gang van zaken in de doofpot te houden, omdat kennelijk de directie persoonlijk de hand heeft gehad in het onterecht schorsen van de Needse rijschool. Uit alles blijkt dat divisiemanager Harold Bekhuis en algemeen directeur Pechtold samenspanden om de indruk te wekken dat de rijschool zich had misdragen.

Van dat laatste is geen sprake. De rijschool had terechte kritiek en werd keer op keer met de klachten en kritiek door CBR-ers doorverwezen naar het management.