CBR dreigt redacteur met Kort Geding!

Rechter moet desnoods maar oordelen!

Loading

De landsadvocaat Pels Rijcken stuurt vandaag een brief namens het CBR naar een van onze redacteuren.

Daarin stelt de advocaat redacteur Pascal Hansen een Kort Geding in het vooruitzicht wanneer deze enkele artikelen en foto’s van CBR medewerkers niet verwijderd van ons blog.

In uw berichten worden op meerdere punten persoonsgegevens (voornamen, achternamen, portretfoto’s) gepubliceerd van CBR-medewerkers (waaronder: examinatoren, plaatselijke examenmanagers) die geen publieke bekendheid genieten en dus moeten worden aangemerkt als privépersonen.

bron: brief Pels Rijkcken (hieronder)

Mocht u niet, niet tijdig, of niet volledig, aan deze sommatie voldoen, dan zal ik het CBR adviseren een kort geding aanhangig te maken. Daarin zal het CBR (onder meer) vorderen dat genoemde persoonsgegevens (op straffe van dwangsommen) alsnog verwijderd dienen te worden, en dienen te worden gehouden.

bron: brief Pels Rijkcken (hieronder)

In een brief per kerende post maakt onze redactie duidelijk waarom genoemde personen en artikelen geplaatst zijn:

Verder merk ik op, mede namens de redactie, dat de personen in kwestie allen bewijsbaar gehandeld hebben in strijd met de ambtseed. Mede op basis van WOO publicaties door het CBR blijkt in vrijwel alle gevallen in welke mate. Daarnaast is er een overweldigende hoeveelheid beeldmateriaal.

Allen genieten een ‘publieke’ bekendheid onder de rijscholen in Twente en tienduizenden leerlingen.

Op basis daarvan achten wij het maatschappelijk belang en het belang voor de rijschoolwereld en hun leerlingen groter dan het persoonlijke belang van deze personen. Temeer omdat zij zich dienen te houden aan de ambtseed.

bron: brief Rijvisie (hieronder)

“Wij denken dat wij, als het zover komt, de rechter in Kort Geding in voldoende mate kunnen overtuigen dat publicatie gerechtvaardigd is. Niet alleen omdat deze examinatoren aantoonbaar de ambtseed hebben geschonden, maar ook omdat het CBR op geen enkele wijze de afgelopen jaren bereid was ook maar één klacht in behandeling te nemen of onderzoek te doen naar meldingen. Er is geen enkele controle op het CBR en haar medewerkers en van de 1000 klachten zijn er dat jaar 999 ongegrond verklaard. Het is de taak van journalisten om hierover te publiceren.”

“Bovendien, als de redenatie van de landsadvocaat op zou gaan dan komt er binnenkort een verbod op sportverslaggeving bij amateur of andere competities! ” aldus Pascal Hansen.