Kamps na Kort Geding CBR: ‘Onthutsend te zien hoe Pascal werd behandeld door de rechter !’

Ik had medelijden met de voorzitter VCBA....

Loading

Henrie Kamps is er kort over. Het Kort Geding in de Zutphense rechtbank was voor hem slechts een bevestiging van wat hij een dag eerder al tegen Pascal Hansen had gezegd: ‘Geloof mij op het moment dat jij daar gaat zitten sta je al met 9-1 achter.’.

‘Ik had echt medelijden met Pascal. Ik heb hem in onze ontmoetingen deze zomer leren kennen als iemand die echt wil dat alle jongeren nog een rijbewijs kunnen betalen. Toen hij mij op de avond van 5 september belde om te vertellen hoe hij op zijn eerste ‘werkdag’ als vrijwilliger van de VCBA door het CBR al geïntimideerd en ongevraagd gefotografeerd werd en terloops trots opmerkte dat hij bij de eerste ‘achtervolging’ al geconstateerd had dat een examinator met een Brünen examen tien minuten korter reed dan de wet voorschrijft, durfde ik niet te vermoeden dat hij door het CBR als ‘collateral damage’ werd meegezogen.’

Kamps baalt er stevig van dat Pascal door Pechtold tot zijn ‘compagnon’ is bestempeld en zegt dat dit hem raakt. ‘Tuurlijk, want ik zag die stumpers van Tubantia en RTV Oost al zitten en dus wordt Pascal, net als ik, door de regionale media ‘geframed’. Dat staat al vast! Dat verdient hij niet!

Eerlijk gezegd denk ik dat hij gewoon pech heeft gehad dat hij een maand later toevallig op het parkeerterrein van het CBR stond toen die CBR medewerker hard langs mij reed. Daar is hij erg van geschrokken. Hij noemde dat vandaag ‘poging tot doodslag’. Dat was het niet hoor, het was ‘louter’ intimidatie. Maar doordat hij dat heeft gezien moest het CBR hem wel mede verdacht maken. Hij weet, als enige, dat de lezing van Pechtold bij dat toneelspel om drie dagen de boel te sluiten absolute onzin is.

Pascal, nog iemand anders en ik hebben gewoon journalistiek onderzoek gedaan; waarbij constant de body- of dashcams draaiden. Ja, er zijn opnames gemaakt, maar niet vanwege de herkenbaarheid van de medewerkers. Louter omdat VCBA op een later moment met beelden moet kunnen bewijzen dat de tellingen kloppen. Je weet bij het CBR namelijk al op voorhand dat, als de onderzoekers zich beperken tot het noemen van alleen maar getallen, Pechtold direct betwist dat ze structurele personeelsproblemen hebben en gaat roeptoeteren dat we dat niet kunnen bewijzen met beelden. Je hebt die examen- en examinatorenbewegingen op beeld nodig als bewijs. Pascal moet hopen dat een rechter dat ook wel inziet. En als deze voorzieningenrechter dat niet inziet desnoods maar in Hoger Beroep.

Dat dit allemaal gedaan is om te intimideren is klinkklare onzin, bedacht door de leiding van het CBR om de werkelijkheid te verdoezelen. Kennelijk begrijpen examinatoren dat niet of durven ze dat niet te erkennen. Het ging bij al die tellingen nooit om wie, maar om de aantallen en de tijdsduur.
Pechtold liegt aan de lopende band en telkens opnieuw wordt dat door mensen bewezen, of ik dat nu ben of anderen. Alle informatie die uit het reserveringsplatform TOP bij Rijvisie terecht komt, komt echt niet via mij of Pascal Hansen.
Waarom zou de minister mij dit jaar een bedankbrief hebben gestuurd voor mijn oplettendheid? Denk je dat hij er plezier in heeft gehad om terug te moeten naar de Tweede Kamer om te vertellen dat hij verkeerde aantallen had doorgegeven? En vervolgens mij daar persoonlijk voor te bedanken? Geloof maar dat Mark Harbers daarvan baalt!
WOO’s tonen dit jaar telkens aan dat de cijfers die het CBR de minister geeft onjuist zijn. 700.000 afgenomen praktijkexamens in 2022 bleken er 440.000. Ze hebben geen 100 extra examinatoren opgeleid zoals Pechtold telkens beweerd. Nee hoor. Sinds 2021 in totaal maar iets meer dan 114 dus nog geen 40 per jaar. Dat hadden er dus 214 moeten zijn vanaf 2021 en niet 114 zoals nu.

Het CBR heeft dus, zo blijkt uit de brief die de minister vorige week naar de Tweede Kamer stuurde, niet eens voldoende mensen opgeleid om het jaarlijkse natuurlijk verloop op te vangen. Minder dan ze deden in de jaren voor corona. En dat is waarom de wachttijden nog steeds ongeveer 20 weken zijn zo blijkt uit het reserveringsplatform TOP en niet 8 tot 10 weken zoals het CBR de minister laat vertellen in de Tweede Kamer.

Door dashcam opnames kan VCBA nu aantonen dat het CBR al een jaar op halve kracht praktijkexamens afneemt en dan ook nog verschil maakt bij welke rijschool iemand lest. Als dat onderzoek Pascal en de VCBA verboden wordt heb ik al de toezegging van een andere belangenorganisatie dat het vrijwilligerswerk wordt overgenomen. Ook staan we in contact met een buitenlandse belangenorganisatie voor journalisten. Ik ben al een tijdje bevreesd dat het die kant op gaat in ons land. Maar laten we even wachten of deze voorzieningenrechter in al die opgezette niet-feitelijke producties van het CBR gelooft. Want Pascal heeft echt bewijsmateriaal. Over dat gelogen verhaal van ene Jens, over de opnames op de ochtend van 5 oktober. Maar die mocht hij niet overhandigen…’

Kamps vervolgt: “Als je ziet hoe Pascal in de rechtbank is behandeld. Ik vond dat onthutsend. Hij wilde zijn video-bewijs overdragen, maar dat mocht niet van de rechter. Dat had hij 24 uur van tevoren moeten doen. Tja… veelzeggend over de Rechtspraak in ons land. Stel dan de vertegenwoordiging door een advocaat verplicht bij een Kort Geding. Dit is toch unfair richting een vrijwilliger? Wat doe je dan een simpele burger ongelofelijk onrecht aan. De rechter deed er op een vraag van mij best nonchalant over, maar ik vond het heel akelig. Ze zal wel gelijk hebben, maar volgens mij had ze kort daarvoor de advocaat van het CBR wel ‘ruimte’ geboden. Maar dat leest de jurist ter zijner tijd wel in het procesverbaal van de zitting’

Kamps merkt op dat hij vandaag pas hoorde dat de examinatoren in gezamenlijkheid een verklaring hebben afgelegd dat ze op die vijfde oktober zijn ‘geknakt’. Hij noemt dat triest, maar denkt niet dat iedereen die ondertekend heeft. Hij sluit niet uit dat het een van hogerhand ‘gestuurde’ actie is geweest met een deel van het team. Normaliter was dat team altijd 12 examinatoren, maar in de weken dat de VCBA tellingen heeft gedaan waren er ‘s morgens meestal maar zes of zeven examinatoren. Zeg maar de helft van wat de vijf jaar hiervoor gangbaar was.

‘Maar wel erg triest om te horen hoe examinatoren dat onderzoek hebben beleefd. Het raakt mij, maar tegelijkertijd besef ik ook dat niemand weet wat er die ochtend is voorgevallen, behalve Pascal Hansen’. Triest, omdat de examinatoren kennelijk niet beseffen dat er veel jonge mensen zijn benadeeld door al dat gedoe. Er is bij het CBR geen enkele zelfreflectie.’

Kamps blijft bij zijn verklaring dat er bijna 200 ritten zijn geregistreerd en dat onderzoekers kunnen bevestigen dat het beeld dat wordt geschetst van rare, ongeoorloofde achtervolgingen verre van de waarheid is. ‘Examinatoren zijn nu eenmaal niet gewend dat zij door externe controleurs of de pers worden gecontroleerd. Ik heb lang geleden bij een bank gewerkt en daar kregen we elk half jaar externe controleurs over de vloer. Dat is misschien nog wel het meest schokkende van dit alles, dat men avers is van een beetje onderzoek.

‘Ik ben er van overtuigd dat als er ooit een echt, onafhankelijk onderzoek komt naar de gedragingen van het CBR in deze kwestie, veel examinatoren zich kapot schrikken van hoe ze geïndoctrineerd zijn door Arnhem en Rijswijk. En anders de onderzoekers wel. Ik ben er ook van overtuigd dat ze volgend jaar zelf wel merken dat het CBR management verzaakt om voldoende examinatoren in dienst te nemen. Dat het opnieuw een chaos is bij het CBR; zoals in 2017 en 2018. De tijd dat ze onder curatele werden gesteld. Dat ‘chaos’ effect komt pas langzaam en daarmee ook het besef waarom Pascal, anderen of ik daar ’s morgens vroeg en overdag stonden met stopwatches en tijdlijsten. Simpelweg omdat de wachttijden eerder oplopen dan dalen.

Zelf had Kamps geen kennis genomen van de dagvaarding. Maar dat wist de rechtbank; men was tijdig schriftelijk door hem op de hoogte gesteld. ‘Ook dat is wellicht voer voor later…’ zegt hij.

Of het ooit nog goed komt? ‘Tja, denk jijzelf dat het CBR ooit onderzoek gaat doen hoe een examinator en divisiemanager Harold B. mij in 2021 met valse verklaringen een schorsing van 3 maanden hebben opgelegd? Of dat de examinatoren durven vragen wat de rol van Alexander Pechtold in deze kwestie is? Ik begreep van Pascal dat hij sowieso Hoger Beroep aantekent. Ik ken hem nog niet zo goed, maar weet wel dat hij tot het gaatje gaat als hem onrecht wordt aangedaan. Er wordt al gekeken naar een donatie voor dat doel.’

En nu? Vraag ik hem. ‘Op 6 december komen er flink wat nieuwe gezichten in de Tweede Kamer en start Pascal met zijn lobby. Hij heeft ervaring!’