Wat staat liegende examinatoren te wachten?

Loading

Woensdag gaat Nederland naar de stembus en nu staat al vast dat er na 6 december een andere samenstelling van de Tweede Kamer zal zijn. Vanaf dat moment verschijnen er nieuwe gezichten in de Tweede Kamer en is de algemene verwachting dat er meer aandacht komt integriteitsschendingen vanuit de overheid richting burgers.

De nieuwe bestuurscultuur, die Pieter Omtzigt ons zal brengen, is hard nodig bij het CBR. De instantie die in 2019 al onder curatele werd gesteld door de eigen minister. Steeds vaker krijgt onze redactie bewijs van integriteitsschendingen in de voorbije 20 jaar.

‘Ik ben enorm geschrokken van wat mij is overkomen als voorzitter van de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs. Ik ben door het CBR niet alleen volstrekt onterecht naar de rechtbank gehaald en in de media door de heer Pechtold valselijk beschuldigd, maar het aller kwalijkste is dat ik van nabij heb gehoord en gezien hoe medewerkers van het CBR in Enschede ongelofelijke leugens vertellen. Dat schokt mij het meest!’ zegt Pascal Hansen van de VCBA.

Hoewel Hansen tijdens de zitting totaal overdonderd leek door het feit dat de rechter hem de mogelijkheid ontnam op videobewijs en andere zaken aan de rechtbank te geven is zijn strijdvaardigheid alleen maar toegenomen. ‘Ik ga zeker in Hoger Beroep, want dit kan echt niet. En ik ben nog gemotiveerder dan ooit tevoren om in het belang van honderdduizenden jongeren op te komen. Want als examinatoren in groepsverband zo durven te liegen, dan is er toch echt toezicht nodig op het CBR. Waarom dan de CCA door een onderzoek van het ministerie overbodig wordt verklaar is ons een volkomen raadsel”.

Journalist/rijschoolhouder is een stuk minder geschokt en verbaasd. ‘Ja, natuurlijk is het ontluisterend om te zien en horen hoe de landsadvocaat structureel liegt. Je moet echter niet vergeten dat al die valse verklaring en beschuldigingen door zijn client worden ingebracht. Mr. Behrens van Pels Rijcken doet gewoon zijn werk en voor hem is het niet belangrijk of al die zaken wel echt waar zijn. Het voordeel voor ons, de redactie, is dat alle laster en smaad nu in het procesverbaal van een Kort Geding wordt opgenomen. Over een maand of iets langer krijgen we dat procesverbaal in handen en start er een nieuwe fase richting examinatoren die liegen en bedriegen niet schuwen.’

Wat die fase inhoud wil Kamps niet vertellen. ‘Nee, dat zou onverstandig zijn. Tot nog toe hebben we open kaart gespeeld omdat wij onder meer de reacties wilden peilen van het CBR. Ik heb Pechtold uitgenodigd en hij heeft ten overstaan van bijna honderd regionale opleiders gezegd daartoe bereid te zijn. Ik, wij, weten dat hij dat nooit kan opbrengen.’

Duidelijk is wel dat zelfs bij een slechte uitspraak de rust niet terug zal keren en dat de VCBA de controles op andere locaties vanaf 1 december hoe dan ook zal hervatten.

Wat liegende examinatoren te wachten staat is op dit moment onduidelijk. De nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer zal ongetwijfeld leiden tot meer oog en oor voor wat de voorzitter van de VCBA te vertellen heeft.