VCBA Brandbrief aan CBR en DGMO moet politiek wakker schudden!

Loading

In een zes pagina’s tellende brandbrief maakt de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs de directie van het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit duidelijk dat het haar menens is om het CBR, het Ministerie én de politiek duidelijk te maken de vereniging een eind wil maken aan de prijsopdrijving vanuit het CBR en grote opleiders. De vereniging eist van het CBR dat het zelfstandig bestuursorgaan zich focust op haar wettelijke taken en niet langer invloed uitoefent op de rijopleiding.

“Wij verbazen ons bij het lezen van zogenaamde WOB verzoeken steeds opnieuw. Het CBR is echt bezig met de verkeerde zaken. Het CBR heeft vanuit de overheid opdracht gekregen om examens af te nemen en de medische geschiktheid te controleren. Dan blijkt al in 2018 dat het CBR een chaos heeft gemaakt van die laatste taak en krijgen bijna 100.000 ouderen niet op tijd hun rijbewijs verlengd. Vervolgens komt het CBR onder verscherpt toezicht en wat blijkt nu: het CBR heeft in 2022 en 2023 dezelfde chaos laten ontstaan bij het examineren van bromfiets,- auto-, motor- en aanhanger rijbewijzen” aldus de voorzitter van een van de twee consumentenverenigingen.

“Natuurlijk begrijpen wij dat Corona aanvankelijk een mogelijke oorzaak was voor problemen met examencapaciteit, maar nu is wel duidelijk dat Corona in toenemende mate een dekmantel is geworden om het structurele karakter van een nijpend tekort aan examencapaciteit te verhullen. Ons is duidelijk geworden dat het CBR de toeleveranciers op een vergelijkbare manier als het Schiphol dat heeft gedaan jarenlang onder financiële drukt zet door de eigen organisatie niet op orde te hebben.

Bij Schiphol waren dat onder andere de bagage-afhandelaars, bij het CBR de rijscholen. Die moeten presteren onder druk en angst voor het CBR. Er is 0,0 toezicht op het CBR. Kritiek wordt niet geduld. Een relatief kleine groep van langgedienden, veel managers in Rijswijk en Arnhem zitten al 20, 25 of 30 jaar op hun positie, hebben volstrekt niet in de gaten dat het na het echec van 2018 opnieuw een chaos is geworden door hun beleid of meer door het uitblijven van enig beleid. Ditmaal raakt dat de vele jonge mensen die een rijbewijs willen halen. Ze moeten soms wel €500 of meer aan onnodige kosten maken.

Het CBR heeft zichzelf maximale invloed verschaft binnen de rijschoolwereld en heeft een systeem ontwikkeld dat uiteindelijk zal imploderen. Het CBR ziet zich, dat lezen wij continu, als de grote bewaker van de verkeersveiligheid. Men heeft een eigen rijopleiding RIS ontwikkeld, heeft mogelijk (prijs)afspraken met geselecteerde, grote regionale opleiders en het lukt het CBR niet om de wettelijke wachttijden te behalen” stelt de woordvoerder van VCBA.

“De Autoriteit Consument & Markt heeft ons de gang naar ‘het College voor de Rechten van de Mens’ geadviseerd en wij beraden ons momenteel op onze deze grote stap. Wij hebben daarnaast een select aantal politieke partijen geïnformeerd over de prijsopdrijvende effecten van de bemoeizucht van het CBR bij de rijopleiding.”

Het VCBA verzet zich tegen de ongelijkwaardige behandeling van examenkandidaten en de explosieve kostenstijging van het autorijbewijs, dat vooral te wijten is aan de invloed die het CBR zich heeft verschaft in de branche van rijopleiders. Volgens het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat is deze taak helemaal niet toebedeeld aan het CBR.

brandbrief-CBRDGMOIW-2Downloaden