Consumentenbelang stuurt brandbrief aan ministerie!

Ministerie I&W liegt!

Loading

De zorgwekkende situatie met de structureel hoge wachttijden voor het praktijkexamen autorijbewijs is voor de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs aanleiding om een open brandbrief (zie onder) te sturen aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Eerder trok de VCBA al aan de bel en kreeg het een schriftelijke reactie van Marion Smit (inzet), directeur Wegen en Verkeersveiligheid, tevens plaatsvervangend directeur-generaal bij I&W.

“Dat klopt en in die brief schrijft mevrouw Smit dat er haar geen klachten bekend zijn over het CBR. Of dat zo is weten wij niet, maar gezien enkele WOO besluiten lijkt ons dat weinig geloofwaardig. Mogelijk hebben eerdere berichten haar nimmer bereikt of communiceert zij niet met Cees van der Burg, Geertje Hegeman of minister Harbers.

‘Eerlijk gezegd verwachten wij niet dat deze brief iets teweeg zal brengen, maar onze juridische adviseur heeft ons gevraagd de brief te sturen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat wij, of anderen, ooit in de toekomst de Nederlandse Staat kunnen aanspreken voor de schade die is ontstaan door de passiviteit van hoge ambtenaren. ‘Er blijken zelfs mogelijkheden te zijn om in bepaalde gevallen bestuurders hoofdelijk aan te spreken.’ zegt Pascal Hansen.

Volgens het VCBA tonen het Kindertoeslag Schandaal en andere affaires aan dat het belangrijk is om in een latere fase te kunnen bewijzen dat bepaalde bestuurders wel degelijk waarschuwingssignalen hebben ontvangen. Zeker nu er mogelijk een ander politiek klimaat op komst is, vindt het VCBA het belangrijk om op een later moment te kunnen aantonen welke ambtenaren ‘de andere kant op hebben gekeken’.

De brief van VCBA is vooral bedoeld om de plannen van het CBR te dwarsbomen. Op 17 juli jl. stuurde het CBR een brief aan het ministerie omdat men persé maximale invloed wil bij de rijopleiding. VCBA is groot voorstander van volledige afschaffing van de Tussentijdse Toets en de machtigingen omdat beide vooral zorgen voor een oneerlijk speelveld. Steeds meer jongeren kunnen de rijopleiding niet meer betalen, omdat de invloed van het CBR bij de rijopleiders veel te groot is geworden en zorgt voor enorme prijsopdrijving. Volgens het CBR (juni’23) zijn de gemiddelde kosten voor het rijbewijs €3.050,- als je tenminste de eerste keer slaagt.

VCBA schrijft dat in 2025 het rijbewijs meer dan €3.500,- gaat kosten als het CBR haar zin krijgt. En naar verwachting moet je dan een half jaar wachten op een examenplek. Het CBR heeft, zo blijkt uit eigen onderzoek, onvoldoende examinatoren en het ziekteverzuim zal gaan toenemen.