Is Blokzz het antwoord op R.I.S.?

Loading

door: Pascal Hansen |

In alle stilte wordt vanuit Twente een nieuw rijlesconcept ontwikkeld dat in 2025 moet zorgen voor een doorbraak in de branche: BLOKZZ. De formule wordt door de initiatiefnemers, ietwat ambitieus, vergeleken met Booking.com en Thuisbezorgd.nl. Niet vanwege de verwachte omzet, maar wel vanwege het revolutionaire karakter van het concept. In een persbericht schrijven de initiatiefnemers dat BLOKZZ veel gelijkenis zal hebben met Uber Taxi.

De klant kan na 2025 zelf een of meer lesblokken kopen bij een aangesloten rijinstructeur. Wie, wat of wanneer bepaald de consument vanaf dat moment.

“Het einde van een dure, overdreven én opgedrongen rijopleiding, zoals R.I.S., moet na de landelijke introductie binnen 3 jaar gerealiseerd kunnen worden. Want zowel de Nederlandse- als de Europese wetgeving stellen een verplichte, dure rijopleiding niet als voorwaarde voor het behalen van je rijbewijs.”, lezen we in het persbericht.

“Er liggen grote uitdagingen in het verschiet, omdat we in Nederland te maken hebben met heel veel CBR ‘eigen’ regelgeving. En die wijkt in de meeste gevallen in hoge mate af van de Europese wetgeving. Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen snel van koers zal veranderen. Men wilde maximale invloed in de rijschoolwereld en wij hebben de indruk dat ze op dit moment de branche vrijwel volledig onder controle hebben”

Toch denken de investeerders achter het platform dat via gerechtelijke procedures in 2025 het landschap er anders uit zal zien. Waar het CBR momenteel op meerdere fronten de kritiek op onrechtmatigheden van zich afschud door kritische rijscholen tegen te werken én te sanctioneren zijn er geluiden dat er enkele procedures op komst zijn.

“Een auto waarin je ‘hybride’ kunt schakelen, daarmee worden auto’s bedoeld die een gecombineerde automatische schakeling en handschakeling hebben, wordt volgens de wetgever niet gezien als automaat. Dus moeten examenkandidaten het praktijkexamen handmatig voltooien geen code 78 vermelding te krijgen. Uit steekproeven blijkt dat een meerderheid van de examinatoren niet op de hoogte is van wat er in de wet staat. Het gevolg is dat sommigen kandidaten alsnog geen rijbewijs krijgen waarmee ze in een handgeschakelde auto mogen rijden”

Veel auto’s laten de bestuurder kiezen tussen handschakelen of automatisch schakelen. Een kandidaat die het schakelen met de hand bepaald mag geen code 78 te krijgen….

Maar er zijn veel meer knelpunten. Zo verbiedt het CBR een gaspedaal op de dubbele bediening tijdens het praktijkexamen. Volgens meerdere examinatoren zou dat zijn omdat er examinatoren zijn die daar niet mee kunnen omgaan of willen werken. Ze zijn bang dat ze per ongeluk op het verkeerde pedaal trappen. Blokzz is van mening dat de juridisch bestuurder dezelfde mogelijkheden moet hebben als de leerling/kandidaat. In het geval er een kandidaat om het leven komt tijdens het praktijkexamen omdat de examinator het gaspedaal niet kon bedienen, omdat hij deze heeft losgekoppeld… wie is er dan verzekeringstechnisch verantwoordelijk? De eigenaar van de lesauto of de CBR examinator die de illusie koestert dat hij als juridisch bestuurder het gaspedaal mag afkoppelen?

“En vanzelfsprekend zullen wij vragen stellen aan de instanties of het CBR een eigen R.I.S. opleiding mag blijven exploiteren. Maar dat zal volgens ons niet de grootste horde zijn als je kijkt naar de Europese wetgeving. De overheid die een eigen opleiding ontwikkelt, exploiteert en de deelnemers daarvan bevoordeelt. Dat is volgens ons tegen alle internationale wetten in.

Hoe dan ook. Uiteindelijk bepaalt de consument, zo werkte dat ook bij Uber, Air BNB, Booking.com, Thuisbezorgd.nl en vele andere consumentgerichte diensten. Dat houdt de overheid uiteindelijk niet tegen.

Zeker niet als het rijbewijs vanaf 2025 geen €3000,– meer kost (CBR’21) maar slechts €1500,–” aldus de woordvoerder.