Doofpot-affaire Corona overtredingen examinator Jolande U. symptomatisch voor CBR!

Examinatrice Jolande U.mocht weken lang handen blijven schudden tijdens Corona!

Loading

Nog steeds is er geen duidelijkheid wat CBR examenmanager Mark K. deed met de melding over een bewust handenschuddende examinatrice op het moment dat er nog strenge Corona regels golden. Meerdere WOO verzoeken en bezwaarschriften zijn bij het CBR beland, maar tot op heden zonder resultaat.

‘Het CBR heeft wel een deel van de documenten vrijgegeven, maar weigert om het gespreksverslag tussen de examenmanager en Jolande U. te openbaren. Dit zou de privacy van U. aantasten. Wij zijn van mening dat het algemeen belang zwaarder weegt. Vooral ook omdat het handenschudden nog weken lang kon voortduren na de melding. Wij vragen ons af of er wel een gesprek heeft plaatsgevonden of dat het CBR wil verzwijgen dat er op dat moment niet is ingegrepen.’

Pascal Hansen, voorzitter VCBA

[dit artikel is eerder al op 20 augustus 2023 gepubliceerd]

Ruim een jaar lang deed de afdeling Juridische Zaken van het CBR er alles aan om een ernstige overtreding van de Corona-regels in 2021 in de doofpot te houden. Een WOO verzoek van onze redactie wordt telkens opnieuw vertraagd en ‘belastende’ foto’s en video’s van de overtredingen zijn volgens het CBR niet meer downloadbaar op de telefoons van de betrokken examenmanager of kringcoördinator. Maar het kan nog gekker…

Het verslag tussen de examenmanager en de betrokken examinator over deze ernstige overtreding, dat volgens het CBR wel heeft plaatsgevonden, wil het CBR niet openbaar maken; omdat het ‘staatsgeheim’ is. Onze redactie tekende bezwaar aan, maar het CBR weet van geen wijken. Bijlage 6 van het WOO verzoek wordt niet openbaar gemaakt.

“Het CBR lakt op ieder WOO verzoek de namen, mailadressen weg. En toch is het CBR van mening dat openbaarmaking van het gespreksverslag tussen de examenmanager en een lokale examinator over een bewuste, zeer ernstige schending van de Corona-maatregelen (handen schudden) de eerbieding van de persoonlijke levenssfeer raakt.”

fragment uit beslissing op bezwaar WOO verzoek corona-overtredingen

Examinator Jolande U. stond in 2020 en 2021 bekend als Corona-ontkenner, vaccinatieweigeraar en voorspelde dat in januari 2022 wereldwijd de mobiele telefoons niet meer zouden werken. ‘Een wappie’ wordt de voormalig politie-agente (ook al) intern genoemd! Dat was onder andere bekend bij de Needse rijschoolhouder Henrie Kamps en de CBR collega’s van U. Ze is overigens niet de enige; een deel van het examinatoren-corps verzet zich tegen de CBR Corona regels. Dat is vreemd, want het CBR strafte wel met enige regelmaat Twentse rijscholen door examens af te breken. Twee zeer ervaren examinatoren, Michel H. en Marcel V., gingen eerder al de mist in door bewust het verplichte mondmasker af te doen tijdens praktijkexamens, maar ook dat incident beland in de doofpot. Wel raakt H. zijn ‘erebaan’ als kringcoördinator kwijt aan een plichtsgetrouwe collega.

Twee ervaren ‘rotten’ gaan de mist in door het mondmasker uit protest in de lesauto verkeerd te dragen

Als Kamps, hij wacht op de terugkomst van zijn examenkandidaat in een hoekje van het examenterrein, op een bepaald moment ziet dat U. bewust leerlingen (soms tot driemaal toe) bij een examen de hand schud, meld hij dat via Whatsapp bij de lokale kringcoördinator. Hij maakt zich grote zorgen, omdat juist de doelgroep jongeren op dat moment thuis de vaders, moeders, opa’s en oma’s besmetten. Mogelijk met fatale gevolgen.

De kringcoördinatrice bericht hem dat het ‘probleem bekend is’ en adviseert Kamps om melding te doen bij examenmanager Mark K. En dat doet Kamps per mail. Volgens de juristen van het CBR kan de kringcoördinator de Whatsapp-communicatie niet meer vinden of wil het CBR die niet openbaar maken.

De mails van Kamps aan de examenmanager zijn wel teruggevonden bij het CBR en worden binnenkort openbaar gemaakt. Er zijn screenshots van Whatss-app berichten maar die zijn ‘geblurd’, wazig en dus onleesbaar. De bijbehorende foto’s of video’s zijn niet meer te downloaden volgens het CBR. Waarom niet? Dat weet het CBR niet, dat moet onze redactie volgens het CBR hen maar vertellen. De omgekeerde wereld. Het doet ons denken aan het gedoe met de Nokia telefoon van Mark Rutte! CBR ambtenaren kopiëren dat gedrag kennelijk.

Nadat Kamps, op advies van de kringcoördinator, per mail zijn zorgen heeft gedeeld met de examenmanager blijft het stil en Jolande U. blijft in de weken daarna. handenschuddend, gewoon actief als examinator. Tot de inmiddels bij het CBR verguisde rijschoolhouder enkele weken later een artikel publiceert via het blog RijschoolPro.nl en Dagblad Tubantia dat bericht oppikt en vragen stelt bij het CBR. Ook daarna blijft het stil.

Hoewel, niet helemaal. Kamps wordt er door een collega van U. ingeluisd en vrijwel direct geschorst voor drie maanden, onder andere omdat hij volgens divisie-manager Harold Bekhuis over CBR medewerkers heeft geschreven op een blog en foto’s maakt. En dat mag niet volgens de inschrijvingsvoorwaarden van een rijschool. Maar Kamps werkt halftime als journalist en halftime als rijschoolhouder. Hij laat zich niet het zwijgen opleggen, al helemaal niet als de gezondheid van ouderen in het geding komt.

Divisiemanager Rijvaardigheid Bekhuis informeert Kamps op 19 november 2021 dat hij ook wordt geschorst omdat zijn dashcam is ‘aangesprongen’ tijdens een examenrit met examinator Bernd O. Dat laatste, zo beweren getuigen, is een valse verklaring van de collega van U. Bekhuis regelt pas weken later, nadat hij Kamps heeft geschorst en de toegang tot het CBR examenterrein heeft ontzegd, dat O. per mail een valse melding opstuurt. Dat is volgens ons strafbaar, een flagrante schending van het ambt. Misbruik van de macht.

Het is dan 3 december 2021. Dan pas maakt Bernd O. de melding waarop de schorsing van enkele weken eerder is gebaseerd. Bizar!

[tekst gaat door onder afbeelding]

pas weken na de schorsing van Kamps maakt examinator Ouwersloot een melding...

Een onzin verhaal dat inmiddels weerlegd is door dashcam-deskundigen van Kenwood. Ouwersloot liegt in zijn mailverklaring, waarschijnlijk geholpen door Alexander Pechtold, over alles. Pechtold is op het moment dat Ouwersloot zijn mailverklaring in elkaar flanst ’toevallig’ op de CBR locatie in Enschede om, zoals hij Kamps vertelde ‘mijn mensen te helpen bij de aangiftes tegen jou!’

“Duidelijk is inmiddels dat Kamps niet zomaar CBR medewerkers per mail lastig heeft gevallen. Telkens als hij mailde was dat omdat hij door de kringcoördinator, examencoach of examenmanager werd doorverwezen en omdat hij serieuze klachten of kritiek had. Deze kwestie met examinator U. is exemplarisch voor het hele dossier. En als wij dan via een WOB verzoek openbaarmaking vragen dan blijkt telkens dat belastende documenten, Whatsapp berichten en andere ontbreken. Exact zoals dat bij Hugo de Jong en Mark Rutte gebeurd.” aldus onze redactie. 

Onze redactie heeft besloten om de brief die wij vandaag als reactie op verdere vertraging vanuit het CBR hebben verstuurd hieronder openbaar te maken. Volgende week gaan wij bepalen of wij de bestuursrechter inschakelen om een eind te maken aan deze doofpot-cultuur.

deze foto, gemaakt vanaf de openbare parkeerplaats, was mede de reden voor een schorsing van 3 maanden