VIDEO: Drone-beelden bevestigen leugens Pechtold!

Voorzitter consumentenbelang doet aangifte van laster, smaad en haat zaaien tegen Alexander Pechtold!

Loading

CBR directeur Alexander Pechtold en de hoofdredactie van RTV Oost hebben heel wat uit te leggen als ze moeten aantonen waarom de tellingen van vrijwilligers en journalisten van de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs zodanig intimiderend waren dat het CBR in Enschede drie dagen gesloten moest worden.

“Pechtold heeft mij als voorzitter van VCBA onnodig beschuldigd in zijn persverklaring. Ik zou als ‘compagnon’ van Henrie Kamps bewust de praktijkexamens hebben gesaboteerd en examinatoren geïntimideerd. Ik ben geen ‘compagnon’ en voor de rest kijk naar de drone-opnames en bepaal zelf in hoeverre de woorden van de algemeen directeur van het CBR betrouwbaar zijn. Ik vind het een schande en ga een aangifte tegen hem indienen wegens laster, smaad en haat zaaien” zegt Pascal Hansen, de voorzitter van de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs.

vanaf de openbare weg wordt het aantal vertrekkende examenauto’s per tijdsblok geteld
vanaf de openbare parkeerplaats wordt tussen 7.30 uur en 8.00 uur
het aantal arriverende examinatoren geteld
vanaf de openbare weg worden gedurende de dag het aantal vertrekkende examinatoren geteld….
vanaf de openbare weg wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of examens wel 35 minuten duren…