NieuwsWachttijden

Topambtenaar Marion Smit (DGMO) stuurde minister opnieuw met foutieve data naar de Tweede Kamer!

Loading

  • dit artikel is eerder al op 2 juni gepubliceerd

“Op basis van de prognose van het CBR van de ontwikkeling van de reserveringstermijnen is de verwachting dat de reserveringstermijnen tot en met de zomer op het huidige niveau blijven. Na de zomer zullen de reserveringstermijnen gaan dalen om einde 2023 op een gemiddelde van circa 8-10 weken uit te komen” het zijn de woorden van Mark Harbers in zijn brief van 23 mei 2023 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Uit onderzoek van de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs blijkt de werkelijkheid ‘einde 2023’ en ook op dit moment een volstrekt andere. De wachttijden zijn twee tot drie keer langer. Jongeren wachten al snel 16 tot 22 weken of langer.

‘Wij realiseren ons dat u als minister afhankelijk bent van betrouwbare data vanuit het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit van uw departement. U wordt echter bewust verkeerd geïnformeerd en de plaatsvervangend Directeur Generaal Marion Smit speelt daarin, zo concluderen wij op basis van ons onderzoek, een belangrijke, negatieve rol’ schrijft het bestuur van de VCBA in de brandbrief aan demissionair minister Mark Harbers.

De brandbrief aan de demissionair minister gaat ook naar de fracties van NSC, PVV en BBB.

‘Het is overigens niet de eerste keer dat de minister met verkeerde informatie de Tweede Kamer informeert. Dat gebeurde al eerder begin 2023 in zijn kwartaalrapportage over de achterstanden bij het CBR en werd opgemerkt door journalist Henrie Kamps. Kamps ontdekte dat het aantal door het CBR uitgevoerde B praktijkexamens in 2022 niet 700.000 waren, maar bijna 300.000 minder. Wij geloven als belangenorganisatie op grond van eigen onderzoek al lang niet meer dat dit allemaal per ongeluk gebeurt.

De Needse journalist deed van die politieke doodzonde aangifte bij de politie in Enschede, omdat Harbers een ambtsmisdrijf zou hebben gepleegd door de Tweede Kamer vals te informeren. De politie in Enschede weigerde aanvankelijk aangifte op te nemen, maar bevestigde later de melding per mail en gaf een registratienummer.

de aangifte van een ambtsmisdrijf gepleegd door Minister Harbers is geregistreerd onder nummer 2023142808

Dat de minister op de hoogte is van de aangifte bij de politie blijkt uit een brief van 1 mei 2023 (hieronder) die de plaatsvervangend directeur Bart Jan Westerhof stuurt. In de aanhef van de brief staat: ‘Uw brief aan minister Harbers inzake ambtsmisdrijf’.

‘Ik wordt bedankt voor mij oplettendheid en vervolgens liegt Harbers wederom in zijn volgende brief (download onderaan dit artikel) aan de Tweede Kamer, nog geen drie weken later’ schrijft Kamps in een artikel op RijschoolProfs; een blog voor rijscholen die zich niet willen inschrijven bij het CBR vanwege de angstcultuur en oneerlijke handelspraktijken van het CBR.

‘De belofte dat het CBR eind 2023 een reserveringstermijn van 8-10 weken zal realiseren blijkt onwaar en ook is er geen zicht op de door Pechtold in 2021 in een tv toespraak via de website van het CBR beloofde 100 extra examinatoren. Zo blijkt uit WOO stukken dat er niet eens voldoende examinatoren zijn geworven om het natuurlijke verloop in 2021, 2022 en 2023 op te vangen’

fragment uit de brief van 23-5-2023 de minister aan de Tweede Kamer
fragment uit de brief van 23-5-2023 de minister aan de Tweede Kamer

Kamps reageert kort op de commotie die nu ontstaat door de brandbrief van VCBA aan het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en Kamerfracties. ‘De voorbije jaren hebben wij het dossier ‘CBR Schandaal’ goed gedocumenteerd. Er zijn ordners vol bewijsmateriaal over hoe het CBR en DGMO een verdienmodel in stand houden, een misleidend CBR slagingspercentage gebruiken en zelfs een eigen rijopleiding ontwikkelen en exploiteren. Er zijn bij de politie Oost-Nederland meerdere aangiftes gedaan vanwege ambtsmisbruik door Alexander Pechtold en enkele ‘ja-knikkers’. Ik heb er echt veel vertrouwen in dat de nieuwe politieke wind in Den Haag op tijd ingrijpt en in plaats van de door Harbers aangekondigde wetswijzigingen eerst een onafhankelijk (parlementair) onderzoek doet naar de Chaos bij het CBR en de rol daarin van DGMO en deze plaatsvervangend DG Marion Smit.

artikel van 18 mei 2024 over de werkelijke wachttijden