Nieuws

Privacyregels gelden bij het CBR niet voor Erik Boensma !

Loading

Het recht op privacy van de eigen medewerkers wordt door het CBR, als het nodig is, zelfs bevochten via Kort Gedingen of andere procedures. Dat merkte voormalig voorzitter Pascal Hansen van de Vereniging ConsumentenBelang Autorijbewijs (VCBA). Het CBR heeft het hoog op als het gaat om naleving van de AVG; zelfs als dat gaat om examinatoren die zich schuldig hebben gemaakt aan ambtsmisdrijven. Alexander Pechtold is daarbij ook nog eens de voorzitter van de Adviesraad voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij kan het dus weten. Dat recht op privacy geldt echter niet voor Erik Boensma; een van de grootste criticasters van het CBR in de voorbije tien jaar.

Bijna 10 jaar woekert er tussen de Twentse rijschoolhouder Erik Boensma en het CBR een verbeten strijd. Over en weer bestoken beide partijen elkaar met schadeclaims en dreigingen met juridische procedures. Uit recent door het CBR openbaar gemaakte documenten blijkt dat het CBR het niet al te nauw neemt met het zwartlakken van de persoonsgegevens van de Twentse rijschool die het CBR het liefst zo snel mogelijk ziet vertrekken. Het CBR liet bewust de naam van Boensma niet-zwartgelakt op tal van hem beschadigende documenten staan. Het CBR moest de stukken openbaar maken op basis van de Wet Open Overheid (voorheen WOB). Boensma verwijt het CBR dat het zelfstandig bestuursorgaan bewust documenten niet openbaar maakte die ontlastend zijn voor hem ofwel belastend voor het CBR.

In september vorig jaar werd Boensma geschorst voor een periode van 2 maanden vanwege ‘grensoverschrijdend gedrag’ jegens de regionale examenmanager; een voormalig politieagente. Destijds werd hem geen mogelijkheid geboden op wederhoor of een beroepsprocedure. Hoewel Boensma meerdere malen een budget kreeg van €25.000 vanuit zijn rechtsbijstandverzekering, om procedures aan te spannen tegen het CBR, zag hij daarvan af ‘omdat hoe de uitspraken ook zouden uitvallen, het CBR daarna zijn rijschool kapot zou maken’. De angst regeert!

Boensma zou eind vorig jaar een gesprek hebben met de plaatsvervangend Directeur Generaal Mobiliteit van het ministerie, mevrouw M. Smit (rechts op foto). Doel van de bespreking was om de misstanden en grootschalige zwendel met examencapaciteit bij het CBR te bespreken vanuit de VVRC; de Vereniging voor Rijscholen en Consumenten. Het is onze redactie niet bekend of dit gesprek heeft plaatsgevonden.

een van de openbaar gemaakte WOO documenten waar het CBR de naam van Boensma niet zwart lakte