ConsumentNieuws

VCBA: ‘Rijscholen en examinatoren in Twente kunnen nog jaren ‘last’ houden van onderzoek en publieksacties!’

Loading

Er is voldoende budget en bereidheid om nog jaren onderzoek en acties rondom het CBR in Twente te doen. Nu zijn dat de locaties Enschede en Almelo, maar eind van dit jaar verhuist het CBR naar Hengelo. Daarna wordt alles een stuk eenvoudiger. De nieuwe locatie staat ‘vrij’ en er is voldoende gelegenheid om jongeren en hun begeleiders persoonlijk te benaderen en te flyeren op de openbare weg.

In de huidige situatie is de CBR locatie Enschede in hoge mate geïsoleerd geraakt door tal van beveiligingsmaatregelen om ons onderzoek en publieksacties te frustreren. Het CBR heeft zich de omgeving, min of meer, toegeëigend. Dat is in Hengelo onmogelijk, zegt de voorzitter van de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs.

de nieuwe CBR locatie in Hengelo

‘Juist na de aankondiging van minister Harbers de afgelopen week is er alle reden om het onderzoek en publieksacties te intensiveren. Zijn besluitvorming is in onze opinie gebaseerd op drijfzand. De aangekondigde maatregelen zijn onnodig en op dit moment onwettig. Er is meer dan voldoende bewijs dat het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie hun onvermogen om te besturen proberen af te wentelen op de rijscholen en hun leerlingen. Dat past niet in de huidige tijdgeest. Wij vertrouwen er op dat we ‘in the end’ gehoor vinden bij het grote publiek, de media en vooral de politiek.

Vorig jaar zomer beloofde de minister de Tweede Kamer dat rond de Kerst het CBR de wachttijden weer genormaliseerd zou hebben: 8-10 weken. In februari verklaarde het CBR op het hun bevriende, mogelijk gefinancierde, RijschoolPro dat de wachttijd landelijk gemiddeld 6,9 weken was.

Onze onderzoeken op het CBR reserveringsplatform tonen aan dat de minister meerdere malen keihard heeft gelogen in de Tweede Kamer. Dat is niet nieuw, want vorig jaar moest hij ook al – na vragen van journalisten – terug naar de Tweede Kamer, omdat de cijfers die hij daar had gepresenteerd afweken. Het CBR bleek in 2022 maar liefst bijna 300.000 praktijkexamens B minder te hebben uitgevoerd dan de minister in het voorjaar van ’23 de Tweede Kamer voorhield. De minister bedankte de journalist, Henrie Kamps, destijds schriftelijk voor zijn oplettendheid.

[tekst gaat door onder afbeelding]

Onlangs hebben wij de data gepubliceerd die wij uit CBR Top hebben gehaald; de wachttijd is op dit moment bijna overal 4 tot 5 maanden. Dus in plaats van de door het CBR in februari beweerde 6,9 weken gemiddeld hebben we het over 18 tot 22 weken gemiddeld.

Pechtold beloofde in 2021 de branche 100 nieuwe examinatoren; dat blijken er bij onderzoek 0,0 te zijn geworden.

Uit alles blijkt dat het CBR valse informatie verstrekt aan de Tweede Kamer en landelijke media. Zelfs het CBR slagingspercentage is jaren geleden al als misleidend bestempeld. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool. Het wordt massaal gemanipuleerd en er ontbreken belangrijke parameters zoals het aantal les-uren en of iemand wel of niet een tussentijdse toets heeft gedaan.

‘Nu Pechtold, net als eerder directeur Dick Benschop van Schiphol, zijn puinhopen niet langer kan verbergen moet de wet worden gewijzigd? Het enige verschil met de situatie op Schiphol is dat bij het CBR de wachtrijen niet te zien zijn. Anders zou de rij met examenkandidaten, die wachten op een examenplek in Enschede, al reiken tot de nieuwe locatie in Hengelo. Laat de nieuwe minister de minimale tijdsduur van het praktijkexamen volgens artikel 83 van het Reglement Rijbewijzen maar van 35 minuten terugbrengen naar 25 minuten. Dan kan iedere examinator dagelijks 1 extra praktijkexamen afnemen. Dat zijn dan op jaarbasis 100.000 extra examens die beschikbaar komen’.

VCBA doet al langer dan een jaar onderzoek naar de werkelijke examencapaciteit en of examinatoren zich wel houden aan de minimale tijdsduur van een praktijkexamen van 35 minuten. De resultaten daarvan zijn ontluisterend; kandidaten bij rokende examinatoren rijden veelal maar 25 tot 28 minuten zodat de examinator na iedere rit een sigaretje kan roken.

‘Die kandidaten hebben dan gewoon mazzel; anderen niet!’

[tekst gaat door onder afbeelding]

ieder halfjaar toont VCBA onderzoek aan dat minister Harbers de Tweede Kamer fout informeert; de werkelijke wachttijden blijken bij onderzoek in het reserveringsplatform TOP van het CBR drie keer hoger dan de minister beweerd.

Dat rijscholen in Twente zich ergeren aan de acties en hun agressie in schrift, woord en gebaar afwentelen op voormalig rijschoolhouder Henrie Kamps is volgens VCBA een logisch gevolg van de mediahetze die het CBR enkele jaren geleden gestart is tegen de Needenaar. ‘Een groot deel van de rijscholen volgt het CBR; vooral uit gemakzucht en goedgelovigheid. Anderzijds uit angst; iedereen weet dat kritische rijscholen de gevolgen direct merken in de beoordeling van hun examenkandidaten.’

Vorig jaar deelde Alexander Pechtold ruim 100 regionale opleiders mee dat hij bereid was om in gesprek te gaan met de grootste criticaster van het CBR. Maar ondanks schriftelijke uitnodigingen van de zijde van Kamps was Pechtold daartoe niet bereid. ‘Poetiaans gedrag noemde Kamps dat in een radioprogramma!’ Pechtold organiseerde destijds de bijeenkomst omdat hij het CBR in Enschede 3 dagen sloot. Ook dat bleek louter bedoeld om de mediahetze te voeden. Na onderzoek bleken lokale CBR-ers en Pechtold alles zelf verzonnen te hebben.