Nieuws

Nieuwe website ‘CBR Schandaal.nl’ openbaart CBR documenten in originele staat…

Loading

Dit najaar wordt CBR Schandaal.nl geïntroduceerd. Dat wordt geen gewone website, maar een openbaar digitaal archief. ‘Het platform is al in ontwikkeling en is bedoeld om zoveel mogelijk misstanden vanuit het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat te openbaren. De initiatiefnemers hebben deze opmerkelijke stap genomen, omdat zowel het CBR als DGMO de Wet Open Overheid regelmatig frustreren.

Het kost ons zeker een maand of drie om alle verzamelde informatie te digitaliseren en in het platform in te voeren. Een hels karwei want het gaat om duizenden documenten, waarvan een flink deel van de informatie is zwartgelakt. Met nieuwe technologie, waaronder AI, wordt nu geprobeerd om een groot deel van dat zwartlakken ‘terug te draaien;’.

De initiatiefnemers laten de werkzaamheden in het buitenland uitvoeren en ‘CBR Schandaal’ zal ook vanuit het buitenland worden gehost en beheert.

‘Wij realiseren ons dat de overheid, in dit geval DGMO en het CBR, optimaal gebruik of misbruik maken van de privacywetgeving. Binnen de overheid is een deel van de ambtenaren, net als criminele organisaties dat doen, op zoek naar maniertjes om de Wet Open Overheid te omzeilen, te frustreren’ zeggen de platform-ontwikkelaars.

De makers betreuren deze zeer vergaande stap, maar geven tegelijkertijd aan dat er vanuit journalistiek oogpunt geen andere oplossing is. ‘Het rechtstelsel in Nederland is onvoldoende klaar om het spel vanuit bijvoorbeeld het CBR te doorgronden en volgen relatief gemakkelijk ‘de overheid’. Dat gebeurde eerder al in het Kinderdagopvang Toeslag schandaal en is in onze ogen nog niet veel verbeterd.’

‘Wat wij hebben gedaan in de voorbije jaren is dat wij de schriftelijke communicatie hebben verzameld van individuen en collectieven die brieven, meldingen of klachten stuurden naar het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit. Je zou dan verwachten dat bij WOO verzoeken op zijn minst die brieven openbaar worden gemaakt. Maar dat gebeurt in veel gevallen niet. Dat zegt veel over het niet-integer handelen binnen de overheid en de opvolging van WOO verzoeken. Het CBR én DGMO, zeker enkele leidinggevenden, frustreren regelmatig de WOO. Dus gaan wij nu vanuit het buitenland zoveel mogelijk documenten ‘ontlakt’ openbaar maken.

via CBR Schandaal.nl zullen dit soort CBR documenten ‘ontlakt’ worden openbaar gemaakt.