DoofpotSchade door examinator

‘Emile Roemer adviseerde extern toezicht op CBR examinatoren, maar dat komt er niet!’

Loading

In zijn rapport ‘van Rijopleiding naar Rijonderwijs’ pleitte voormalig SP-leider Emile Roemer voor een nieuw instituut: CCA. Roemer kwam tot de slotsom dat een nieuw zelfstandig bestuursorgaan nodig was om een goede, betaalbare en eerlijke rijopleiding te ontwikkelen. Daarnaast zou het CCA het instituut worden dat zich ontfermde over de kwaliteit van rijscholen én het toezicht had op de CBR examinatoren en klachtenafhandeling. Dat laatste is belangrijk, want het is al decennia (onderhuids) kommer en kwel met een deel van het examinatoren gilde en de klachtenfhandeling. In de eerste helft van 2023 werden van de 1000 klachten van consumenten ruim 98% ongegrond verklaard. Eind 2023 besloot het ministerie dat er geen CCA komt, de taken worden verdeeld over IBKI en …. het CBR. Hierdoor woekert gecorrumpeerd gedrag, machtsmisbruik en mogelijk zelfs corruptie gewoon door binnen het CBR.

Neem bijvoorbeeld eens de locatie Enschede. Daar zitten examinatoren die al langer dan 10, 15 of zelfs 20 jaar de dienst uitmaken. Ze hebben een eigen territorium afgebakend, met eigen spel- en gedragsregels. Buiten hun werk maken ze soms zelfs deel uit van motorclubs of andere verenigingen waarin ook rijschoolhouders actief zijn. Geen rijschool die het in zijn hoofd haalt om een al dan niet gegronde klacht in te dienen. ‘We krijgen soortgelijke meldingen uit de rest van het land. Juist een exameninstituut zou zich moeten realiseren dat je anno 2024 een roulatiesysteem moet hebben; net als banken, winkelketens (zoals C&A) dat hebben; in bepaalde ‘risico’functies werken mensen maximaal 4 of 5 jaar op dezelfde locatie.

Direct na de eerste Corona lockdown werden in Enschede twee examinatoren, die beiden al vele jaren ‘de dienst uitmaakten’ in Enschede, door een collega aangemeld omdat ze uit protest tijdens examenritten bewust het mondmasker naar beneden deden in het bijzijn van jonge examenkandidaten. Het was ‘algemeen’ bekend dat beide vaccinatie-weigeraars waren. Dat soort extreem gevaarlijk verzet was al langer bekend, maar er was geen rijschool die dat durfde te melden.

‘Ik meldde na de tweede Corona lockdown dat een CBR examinatrice in Enschede alle examenkandidaten twee tot drie keer een hand gaf toen dat nog verboden was, omdat vooral jongeren in die leeftijd het soms dodelijke virus overbrachten naar hun ouders, opa of oma. De kringcoördinatrice zei tegen mijn ‘Ik weet het wel, maar app of mail de examenmanager maar’. Dat deed ik maar zelfs de examenmanager greep daarna een maand lang niet in. Uiteindelijk was het wereldkundig maken van die melding, ik had ondertussen DagbladTubantia redacteur Gerben Kuitert geïnformeerd. Er gebeurde daarna nog steeds niets, maar het voorval werd wel een van de argumenten van Alexander Pechtold om mij persoonlijk en definitief als rijschool uit te schrijven bij het CBR. Rijscholen mogen niets zeggen of schrijven over CBR personeel’

De namen van beide examinatoren keren opvallend vaak terug bij integriteitsschendingen binnen het CBR. Dat blijkt uit door het CBR openbaar gemaakte documenten op grond van de Wet Open Overheid; WOO (voormalige WOB). In een brief van de eind vorig jaar geschorste rijschoolhouder Erik Boensma duikt de naam van beide examinatoren opnieuw op. Beide examinatoren controleren aanhangwagen-combinaties, ondertekenen ‘officiële’ schouwrapporten en ontkennen twee jaar later dat ze ooit iets hebben ondertekend. Schouwrapporten bestaan niet volgens het CBR hoofdkantoor….

fragment uit brief van geschorste Twentse rijschoolhouder Erik Boensma aan regionale examenmanager

Beide examinatoren duiken ook eind 2023 op in de verklaringen die het CBR overhandigt aan de rechtbank in Zutphen. Ditmaal verklaren ze beiden dat ze op weg naar huis achtervolgt zijn door Pascal Hansen of andere vrijwilligers uit het onderzoek dat consumentenbelang doet naar malversaties door het CBR. Een pertinente leugen met grote gevolgen. De voormalig voorzitter van VCBA wordt veroordeeld en zit sindsdien ziek thuis. Tientallen advocaten die hij op aanraden van de Orde van Advocaten benaderd voor een bodemprocedure te starten tegen het CBR durven dat niet aan. ‘Het CBR heeft op het hoofdkantoor 150 witte boorden… dat is onbegonnen werk’ merkte een van hen op.

‘Ook deze week is het weer een van beiden die mij op intimiderende toon aanspreekt bij het CBR in Almelo. Dat doet hij buiten het examenterrein en buiten de examenvakken van het CBR. Ik durf te wedden dat hij niet eens de toegewezen examinator was op dat moment. Als ik hem dan zeg dat ik blijf staan in afwachting van de komst van de politie zegt hij ‘de politie???’ en begint mij uit te lachen.

‘Ik had 112 gebeld en er was een wagen onderweg. Voor de tweede opeenvolgende dag werd ik als journalist geïntimideerd en voelde mij bedreigd, omdat ik de dag daarvoor al ingesloten werd door rijscholen die bij het CBR waren. In overleg met de politie hield ik de verdachte rijschoolhouder aan, maar de CBR examinator zorgde voor een grotere dreiging. Hij bevond zich duidelijk buiten het CBR terrein en wilde even ‘het mannetje’ spelen. Zelfrichting… anders kan ik het niet beschrijven. Wij hebben melding gedaan bij Persveilig, want het CBR juicht dit soort intimidatie van journalisten alleen maar toe. Pechtold is feitelijk de aanstichter ervan!’

niet bij de CBR examenvakken, maar aan de overkant bij openbare parkeerplekken intimideert de Enschedese examinator opnieuw een journalist.
een dag eerder blokkeert de VCBA onderzoeker, na overleg met de politie, de lesauto van een rijschool
die hem intimideerde…. buiten het CBR examenterrein.

Dit soort examinatoren moet je gewoon iedere vijf jaar rouleren naar andere gebieden, want het zijn machtsmisbruikers en daardoor gecorrumpeerd. Nu al jarenlang blijkt dat het CBR daartoe niet zelf in staat is is het gerechtvaardigd om dat bij een andere onafhankelijk instituut te beleggen; het CCA’.