Raad voor de Journalistiek neemt twee weken extra de tijd voor onderzoek naar CBR propaganda via RTV Oost!

Loading

Normaliter handelt de Raad voor de Journalistiek klachten binnen acht weken na de mondeling behandeling af. Op 9 februari zat de volledige hoofdredactie van de regionale omroep RTV Oost uit Hengelo in een hoorzitting om zich te verdedigen tegen een viertal klachten vanuit de Needse klokkenluider Henrie Kamps. Vorige week liet de Raad voor de Journalistiek weten dat het onderzoek nog enkele extra weken vereist. Kamps verwijt de omroep suggestieve berichtgeving en valse beeldvorming in samenwerking met Alexander Pechtold.

‘Ik zie dat onderzoek met vertrouwen tegemoet. Als de Raad alleen al de beelden van de examenrit van Jens van Rijn uit Tilligte er bij pakt, dan kan ze concluderen dat RTV Oost haar oren volledig en veelvuldig heeft laten hangen naar Alexander Pechtold. RTV Oost heeft tot op de dag van vandaag een suggestief artikel over Jens op haar website staan. Pure laster en smaad. Uit de beelden van de volgauto blijkt dat het juist de CBR examinator is die onnodig situaties creëerde, waardoor de Brünen leerling fouten maakte tijdens zijn examen.

[tekst gaat door onder video]

Pechtold is een machtswellusteling die geen kritiek verdraagt. Hij is heer en meester in het manipuleren van de media en vond in RTV Oost een gewillige mediapartner. Pechtold is de grondlegger van het verfoeilijke beeldvormende gedrag dat vandaag de dag het handelsmerk is van D66-ers. Dat was al bekend na een verklaring van Anne Lok, zijn partijgenote die 5 jaar geleden, naar verluidt, een abortus weigerde. Ook zij kreeg daarna last van Pechtold’s mediacontacten en werden kennissen van haar door Pechtold bedreigt, zo verklaarde ze in de talkshow bij Twan Huys.’ aldus onze columnist.

[tekst gaat door onder video]

Kamps zette een jaar geleden de eerste stappen in de klachtenprocedure bij de RvdJ en geeft aan dat het zijn eerste stap is in de waarheidsvinding. Hij heeft daarnaast klachten lopen tegen de vice-president van de Rechtbank Gelderland, omdat zij de rechtsgang heeft gefrustreerd bij een recent Kort Geding tegen Kamps en Pascal Hansen.

‘Kijk wat betreft de publieke omroep en het CBR is inmiddels in de media al wel duidelijk dat er daar van alles mis is. Bij de NPO is de doofpot nu echt open en het CBR voert al per vanaf 1 mei aanpassingen door die de reservering van examens weer eerlijk moet maken. Daarmee bevestigt het CBR waar ik al twee jaar over publiceer: het reserveren van examens verloopt oneerlijk en heeft enkele honderden miljoenen schade berokkend onder de Pech(old) generatie.

‘Het is triest dat zo’n publieke omroep. zoals RTV Oost. dat helemaal niets interesseert. Wanneer directie en hoofdredactie van zo’n publieke regionale omroep onafhankelijke berichtgeving niets meer interesseert schaf die publieke regionalen dan snel af. Ik heb drie keer een brief gestuurd naar de directeur van RTV Oost, Judith Hartman (zie kader). De eerste keer reageerde ze niet en daarna stuurde ze mij een reactie, waarbij duidelijk wordt dat de hoofdredactie zorgvuldig heeft gehandeld. Dat is precies zo’n dame als bij de NPO. Wegkijken als er meldingen zijn. Mevrouw Hartman komt uit de theaterwereld en heeft kennelijk helemaal niets met de grondbeginselen van de publieke omroep.’

Er kijken, luisteren en lezen alleen nog maar 70-plussers naar die regionale omroep. Voor de rest is het een speeltje van mensen die in de familie- en kennissenkring de indruk willen wekken dat ze journalist zijn. Maar dat is al 25 jaar veelal niet het geval. Ze willen alleen maar scoren met koppen en daarbij boeit het noch de directie, noch de hoofdredactie of dat via suggestieve berichtgeving geschied’ aldus Kamps